Jak Stosować?

Dawkowanie preparatu

Jedno opakowanie (500 ml) preparatu NITRAZA zawiera ilość żywych bakterii wystarczającą do wydajnej inokulacji nasion przeznaczonych na 1 hektar uprawy. Przy wielkości obsiewu większej o ponad 20% należy zastosować dwa opakowania.

Zaprawianie (inokulacja) nasion preparatem NITRAZA

Przygotować porcję czystej, niechlorowanej wody o temperaturze pokojowej (odpowiednia jest woda deszczowa, studzienna lub woda wodociągowa odstana przez minimum 24 h) w ilości niezbędnej do zaprawienia danej porcji nasion. Nie zalecane jest rozcieńczania preparatu w ilości większej niż 1 litr wody na 500 ml preparatu NITRAZA. Ilość wody użytej do rozcieńczenia preparatu powinna być dobrana do ilości wysiewanego materiału siewnego – 500 ml preparatu/porcję nasion potrzebną do obsiewu 1 ha. Przed dodaniem preparatu NITRAZA zawartość opakowania należy dobrze wymieszać celem ujednolicenia zawartości.

Przygotowaną zawiesinę bakteryjną nanieść równomiernie na porcję nasion np. rozprowadzić mechanicznie w zaprawiarce. Materiału siewnego nie należy intensywnie namaczać w przygotowanym roztworze, aby nie doprowadzić do nadmiernego wchłaniania wody i przedwczesnego rozpoczęcia kiełkowania nasion.

Zaprawione nasiona należy podsuszyć na powietrzu chroniąc przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nie należy dopuścić do przesuszenia nasion. Może to doprowadzić do zmniejszenia efektywności preparatu NITRAZA.

Zaprawionych nasion nie powinno się przechowywać. Wysiew powinien nastąpić w możliwie najkrótszym czasie od momentu zakończenia inokulacji, nie później jednak niż 12 h od zakończeniu zaprawiania.

Natrysk w siewniku

NITRAZA może być stosowana do natryskiwania nasion w siewniku za pomocą ręcznego opryskiwacza podczas zasypu. Ilość zastosowanego środka należy dobrać pamiętając o zasadzie 500 ml NITRAZY na 1 ha, oraz nie rozcieńczać roztworu bardziej niż 1 litr wody na 500 ml preparatu

Oprysk przedsiewny

Preparat NITRAZA można stosować doglebowo w formie oprysku grubokroplistego z użyciem opryskiwaczy lub siewników przystosowanych do jednoczesnego aplikowania preparatu w redlinę przy wysiewie. Preparat należy rozcieńczyć w niechlorowanej wodzie w ilości dopasowanej do wydajności opryskiwacza/siewnika oraz areału zasiewu (400 – 600 l/ha). Nie stosować preparatu w okresie suszy (na przesuszoną ziemię). Najlepiej stosować po deszczu lub bezpośrednio przed spodziewanymi opadami. Nasiona należy wysiać nie później niż 24 h po oprysku.

Oprysk powschodowy

Preparat NITRAZA można stosować powschodowo na rośliny o wysokości 5-8 cm w formie oprysku średniokroplistego z użyciem opryskiwaczy polowych. Preparat należy rozcieńczyć w niechlorowanej wodzie w ilości dopasowanej do wydajności opryskiwacza oraz areału zasiewu (400 – 600 l/ha). Nie stosować preparatu w okresie suszy (na przesuszoną ziemię). Najlepiej stosować bezpośrednio przed spodziewanymi opadami deszczu, aby preparat został wpłukany w głąb gleby do strefy korzeniowej.

Przechowywanie i środki ostrożności

 • Przechowywać w temperaturze 4-8°C oraz chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego.
 • NITRAZY nie wolno zamrażać i wystawiać na działanie ujemnych temperatur.
 • Nie stosować szczepionki, której termin przydatności minął lub która nie była przechowywana prawidłowo.
 • Nie otwierać opakowania do momentu planowanego użycia.
 • Przechowywać szczepionkę i zaszczepione nasiona w chłodnym miejscu, z dala od światła słonecznego i wysiać je jak najszybciej.
 • Zaprawione nasiona należy wysiać w ciągu 12 godzin od momentu zaprawienia
 • Nie mieszać produktu z nawozami i środkami ochrony roślin.
 • Stosować NITRAZĘ tylko wobec gatunków roślin wymienionych na etykiecie.
 • NITRAZA nie jest toksyczna i nie stanowi zagrożenia przy kontakcie.
 • Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 • Produkt zawiera żywe mikroorganizmy i wymaga specjalnych procedur postępowania z nim i jego stosowania. Ścisłe przestrzeganie instrukcji pozwoli zapewnić maksymalną aktywność.

Odpowiedzialność

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego użycia lub obchodzenia się z produktem. 

Ograniczenie odpowiedzialności:
Nikt nie jest upoważniony do zmieniania lub uzupełniania, ustnie lub na piśmie, informacji zawartych na etykiecie. Producent ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za obrażenia ciała, uszkodzenia mienia ani straty, także uszkodzenie upraw czy brak skuteczności, spowodowane czynnikami leżącymi poza ich kontrolą, jak nieprzestrzeganie instrukcji przez użytkownika.

Sprawdź gdzie kupić

Udaj się do punktu sprzedaży lub skontaktuj się z nami aby zakupić produkty Trichoderma

Sprawdź gdzie kupić

Udaj się do punktu sprzedaży lub skontaktuj się z nami aby zakupić produkty Trichoderma