Nitraza N & NPK

natural-gf98e46a9b_1920
Zyskuj z NITRAZĄ - udostępnij makroelementy wcześniej niedostępne dla roślin.

Charakterystyka produktów

NITRAZA N oraz NITRAZA NPK to naturalne biopreparaty zawierające specjalnie wyselekcjonowane szczepy mikroorganizmów, które działając w środowisku roślin dostarczają im azot, fosfor i potas, jednocześnie usprawniając glebę. Zastosowane w preparatach bakterie endofityczne wnikają do wnętrza rośliny wpływając na ich lepszą odporność na zamieniające się warunki środowiskowe oraz patogeny.

Preparaty te mogą być stosowane w uprawach polowych wszystkich roślin i na wszystkich glebach. Stosować je można również na użytkach zielonych, w uprawach sadowniczych i warzywnych oraz roślin ozdobnych i traw.

NITRAZA N® Mikrobiom troficzny dla roślin

To biopreparat zawierający mikroorganizmy wiążące azot atmosferyczny (N 2) i dostarczające go w formie jonów (NH 4 +) bezpośrednio roślinie. NITRAZA N działa na wszystkie rośliny uprawne, kolonizując ryzosferę oraz wnikając w roślinę przez liść i strefę korzeniową.

Skład
Azotobacter chroococcum ≥ 8-9 ×109 jtk/ml

Azospirillum brasilense ≥ 5-7 × 108 jtk/ml
Gluconacetobacter diazotrophicus ≥ 3-5 × 108 jtk/ml
Herbaspirillum seropedicae ≥ 2-3 × 108 jtk/ml

Dawkowanie

Maksymalna/zalecana dawka jednorazowego zastosowania:

– 500 ml preparatu na 1 ha uprawy

NITRAZA NPK® Mikrobiom troficzny dla roślin

To unikatowy biopreparat skomponowany ze szczepów mikroorganizmów, które działając w środowisku dostarczają roślinom azot, fosfor i potas. Bakterie przekształcają formy niedostępne dla roślin w takie, które zostaną przez nie pobrane i przyswojone. NITRAZA NPK działa na wszystkie rośliny uprawne, kolonizując ryzosferę oraz wnikając w roślinę przez liść i korzeń.

Skład

Azotobacter chroococcum ≥ 8-9 × 109 jtk/ml
Azospirillum brasilense ≥ 5-7 × 108 jtk/ml
Herbaspirillum seropedicae ≥ 4-5 × 108 jtk/ml
Bacillus megaterium ≥ 3-6 × 108 jtk/ml
Frateuria aurantia ≥ 2-3 × 108 jtk/ml

Dawkowanie

Maksymalna/zalecana dawka jednorazowego zastosowania:

– 1000 ml preparatu na 1 ha uprawy

Działanie preparatów NITRAZA Mikrobiom troficzny® dla roślin

  • skutecznie wpływają na biologiczne wiązanie azotu atmosferycznego w różnych środowiskach glebowych i środowiskowych, a produkowany przez bakterie azot w formie amonowej (NH 4 + ) trafia bezpośrednio do rośliny, która wykorzystuje go do budowania swojej biomasy.

  • wykazują silne działanie probiotyczne, rewitalizując glebę oraz strefę przykorzeniową, poprawiając zdrowie i żywotność roślin. Gleba staję się bardziej urodzajna co skutkuje zwyżką plonów roślin uprawnych.

  • zastosowane w preparacie NITRAZA NPK mikroorganizmy skutecznie rozpuszczają nieprzyswajalne dla roślin związki fosforu (P), których w glebie jest bardzo dużo.

  • Pośrednio zwiększają rozpuszczalność potasu (K) oraz zwiększają jego stężenie w strefie korzeniowej przez wytwarzanie specyficznych związków naturalnych i tworząc warstwę ochronną na powierzchni korzeni.

SPOSÓB UŻYCIA

Preparat NITRAZA NPK można stosować dolistnie/doglebowo w formie oprysku średniokroplistego przy użyciu opryskiwaczy. Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania. Dokładnie ustalić potrzebną ilość cieczy użytkowej. Odmierzoną ilość wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza. Następnie zbiornik uzupełnić wodą do potrzebnej ilości (200-800 l/ha). Zabieg najlepiej wykonywać po zmierzchu lub wczesnym ranem, od momentu kiełkowania do fazy dojrzewania roślin.

UWAGI DO STOSOWANIA

Środek do stosowania przez użytkowników profesjonalnych. Preparat zawiera żywe organizmy. Należy zachować szczególną ostrożność pomiędzy aplikacją środka mikrobiologicznego a zastosowaniem
środków chemicznych, pestycydów i nawozów. Po otwarciu preparat zużyć w ciągu 12 godzin. Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu. Podczas pracy stosować środki ochrony osobistej (odpowiednia odzież, rękawice oraz obuwie).

Działanie preparatów NITRAZA Mikrobiom troficzny® dla roślin

  • skutecznie wpływają na biologiczne wiązanie azotu atmosferycznego w różnych środowiskach glebowych i środowiskowych, a produkowany przez bakterie azot w formie amonowej (NH 4 + ) trafia bezpośrednio do rośliny, która wykorzystuje go do budowania swojej biomasy.

  • wykazują silne działanie probiotyczne, rewitalizując glebę oraz strefę przykorzeniową, poprawiając zdrowie i żywotność roślin. Gleba staję się bardziej urodzajna co skutkuje zwyżką plonów roślin uprawnych.

  • zastosowane w preparacie NITRAZA NPK mikroorganizmy skutecznie rozpuszczają nieprzyswajalne dla roślin związki fosforu (P), których w glebie jest bardzo dużo.

  • Pośrednio zwiększają rozpuszczalność potasu (K) oraz zwiększają jego stężenie w strefie korzeniowej przez wytwarzanie specyficznych związków naturalnych i tworząc warstwę ochronną na powierzchni korzeni.

Sposób użycia

Preparat NITRAZA NPK można stosować dolistnie/doglebowo w formie oprysku średniokroplistego przy użyciu opryskiwaczy. Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania. Dokładnie ustalić potrzebną ilość cieczy użytkowej. Odmierzoną ilość wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza. Następnie zbiornik uzupełnić wodą do potrzebnej ilości (200-800 l/ha). Zabieg najlepiej wykonywać po zmierzchu lub wczesnym ranem, od momentu kiełkowania do fazy dojrzewania roślin.

Uwagi do stosowania

Środek do stosowania przez użytkowników profesjonalnych. Preparat zawiera żywe organizmy. Należy zachować szczególną ostrożność pomiędzy aplikacją środka mikrobiologicznego a zastosowaniem
środków chemicznych, pestycydów i nawozów. Po otwarciu preparat zużyć w ciągu 12 godzin. Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu. Podczas pracy stosować środki ochrony osobistej (odpowiednia odzież, rękawice oraz obuwie).

Oparte na działaniu zawartych mikroorganizmów:

to jeden z najbardziej obiecujących mikroorganizmów w rolnictwie. Wiązanie azotu to główna cecha Azotobacter jednak bakteria ta posiada również możliwości solubilizacji (rozpuszczania nieaktywnych form) fosforanów, syntezuje fitohormony, siderofory (wiążące żelazo), substancje o właściwościach antybiotycznych, wielocukry tworzące ochronny biofilm oraz przeprowadza rozkład związków toksycznych np. pestycydów. Fitohormony jak IAA wraz z różnymi innymi substancjami zmieniają metabolizm i morfologię systemu korzeniowego roślin na rzecz lepszej adsorpcji minerałów i wody.

to jedna z najlepiej przebadanych bakterii stymulujących wzrost roślin. Jest klasyfikowana jako wolno żyjąca bakteria glebowa, która ma zdolność do wiązania azotu atmosferycznego. Azospirillum kolonizuje powierzchnię korzeni roślin poprzez dwuetapowy proces: przyczepienie i zakotwiczenie. Bakteria ta promuje wzrost roślin poprzez wydzielanie fitohormonów, m.in. kwas indolooctowy (IAA). Mikroorganizm ten cechuje olbrzymia zdolność do wiązania N 2 poprzez enzymatyczną asymilację azotu atmosferycznego. Co więcej, proces ten następuje także w warunkach niskotlenowych (gleby ciężkie, gliniaste, małoprzepuszczalne), w których ilość azotu jest ograniczona.

są dominującymi bakteriami pobudzającymi wzrost roślin. Poprzez produkowane związki chelatowe, bakterie z rodzaju Bacillus silnie wpływają na dobrą gospodarkę fosforu i potasu wewnątrz rośliny. Poza tym wydzielają kilka ważnych metabolitów, które korzystnie wpływają na wzrost roślin i zapobiegają infekcjom patogenów. Rośliny żyjące z nimi w symbiozie lepiej znoszą stres wywołany czynnikami abiotycznymi i biotycznymi. Bakterie Bacillus megaterium wytwarzają egzopolisacharydy i siderofory, które zapobiegają przemieszczaniu się toksycznych jonów oraz regulują równowagę jonową i transport wody w tkankach roślinnych. Substancje degradujące ściany komórkowe, takie jak chitozanaza, proteaza, celulaza, glukanaza, lipopeptydy produkowane przez B.megaterium uszkadzają ściany komórkowe chorobotwórczych bakterii, grzybów i innych patogenów.

to wyizolowana z naturalnych siedlisk bakteria, która poprzez produkowane związki chelatujące powoduje wzrost przyswajalnej formy potasu (K) w glebie. Potas jest składnikiem pokarmowym roślin decydującym o ich wzroście, rozwoju i plonowaniu. W roślinach reguluje gospodarkę wodną, transport składników mineralnych, syntezę węglowodanów, białek i kwasów nukleinowych. W wyniku działania tej bakterii rośliny cechują się lepszym wzrostem i zdrowotnością. Rośliny dobrze odżywione potasem charakteryzują się większą odpornością na suszę, niskie temperatury oraz na stres. Potas zmniejsza też podatność roślin na wyleganie i porażenie przez choroby, jednocześnie poprawiając pobieranie i wykorzystanie azotu. Ponadto, bakteria ta produkuje substancje, które wpływają na ograniczenie występowania patogenów bakteryjnych i grzybowych.

są bakteriami tworzącymi symbiozę z roślinami uprawnymi, zdolnymi do wiązania azotu atmosferycznego w warunkach tlenowych lub przy ograniczonym dostępie powietrza. Herbaspirillum wykazuje aktywność enzymów redukujących jony NO 3 - do NO 2 - . Bardzo ważnym uzdolnieniem tych bakterii jest produkcja specyficznych związków indolowych, które korzystnie wpływają na rozwój masy korzeniowej sadzonek i kiełkujących rośli. Herbaspirillum bardzo szybko kolonizuje strefę korzeniową roślin, poprzez związki fenolowo-indolowe przyspiesza wzrost i rozwój roślin. Wpływa także na zwiększenie pobierania składników pokarmowych przez roślinę oraz wydajność fotosyntezy.

to naturalnie występująca bakteria wiążącą azot (diazotrof). W przeciwieństwie do bakterii brodawkowych G. diazotrophicus kolonizuje przestrzenie międzykomórkowe i tkanki naczyniowe korzenia, nie powodując ich uszkodzeń. Poprzez wiązanie azotu pobudza wzrost roślin, a także produkcję hormonów roślinnych. Wpływa korzystnie na gospodarkę molibdenu roślin zbożowych. G. diazotrophicus jest w stanie dostarczyć do 200 kg N na hektar, zaspokajając w przybliżeniu połowę zapotrzebowania kukurydzy na azot. W roślinie bakteria ta korzystnie wpływa na mechanizm indukowanej odporności systemicznej (ISR) na choroby i szkodniki.

to naturalnie występująca bakteria wiążącą azot (diazotrof). W przeciwieństwie do bakterii brodawkowych G. diazotrophicus kolonizuje przestrzenie międzykomórkowe i tkanki naczyniowe korzenia, nie powodując ich uszkodzeń. Poprzez wiązanie azotu pobudza wzrost roślin, a także produkcję hormonów roślinnych. Wpływa korzystnie na gospodarkę molibdenu roślin zbożowych. G. diazotrophicus jest w stanie dostarczyć do 200 kg N na hektar, zaspokajając w przybliżeniu połowę zapotrzebowania kukurydzy na azot. W roślinie bakteria ta korzystnie wpływa na mechanizm indukowanej odporności systemicznej (ISR) na choroby i szkodniki.

Działa biostymulująco

sprzyja tolerancji roślin na stresy abiotyczne i poprawia jakość plonu.

Łatwość użytkowania

doglebowa (fertygacja), dolistna (zabiegi rozsiewowe i miejscowe) i zaprawianie nasion.

Dobra kompatybilność

z większością zwykle stosowanych nawozów i środków agrochemicznych.

Wzbogaca glebę

w składniki pokarmowe NPK, które działają na najważniejsze cykle żywieniowe czyniąc gleby bardziej urodzajne,

Sprawdź gdzie kupić

Udaj się do punktu sprzedaży lub skontaktuj się z nami aby zakupić produkty NITRAZA